Kredyt mieszkaniowy

Kredyt mieszkaniowy to dla dużej grupy osób jedyna i najszybsza szansa na zakup własnego mieszkania. Większość banków posiada w swojej ofercie ten produkt, jednak decydując się na podpisanie umowy, wiążącej nas z bankiem na wiele lat, niezbędne jest dokładne zapoznanie się z parametrami oferty.

Przeznaczenie kredytów mieszkaniowych jest szerokie, a ich finansowanie pozwala na:

•             zakup domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym lub wtórnym,

•             zakup lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym na rynku pierwotnym lub wtórnym, w tym zakup mieszkania komunalnego/zakładowego/spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

•             budowę domu systemem gospodarczym lub z udziałem generalnego wykonawcy,

•             zakup działki budowlanej,

•             nadbudowę, przebudowę lub rozbudowę domu jednorodzinnego,

•             adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na mieszkalne,

•             przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności,

•             wykończenie nieruchomości nabywanej na rynku pierwotnym,

•             remont/modernizację nieruchomości,

•             refinansowanie nakładów poniesionych w ciągu ostatnich 12 miesięcy na wyżej wymienione cele,

•             spłatę kredytów udzielonych przez inne banki na wyżej wymienione cele.

Większość banków oferuje kredyty mieszkaniowe w walutach: PLN, CHF, USD I EURO.

Standardowo maksymalny okres kredytowania wynosi 30 lat, jednak są banki posiadające w swojej ofercie dłuższy okres kredytowania (do 40lat). Podstawowym zabezpieczeniem kredytów mieszkaniowych jest hipoteka na kredytowanej nieruchomości lub innej nieruchomości należącej do kredytobiorcy, współ kredytobiorcy bądź innej osoby, która w formie pisemnego oświadczenia ustanowiła na nieruchomości hipotekę. Dodatkowymi zabezpieczeniami stosowanymi przez banki na kredyt mieszkaniowy na weksel in blanco (http://www.kredyciak.pl/) są: weksel in blanco, umowa przelewu wierzytelności kredytobiorcy w stosunku do developera/spółdzielni mieszkaniowej – w przypadku kredytu budowlano-hipotecznego (inwestycja w trakcie realizacji), ubezpieczenie nieruchomości wraz z cesją prawa z polisy ubezpieczenia nieruchomości (od ognia i innych zdarzeń losowych) – nie dotyczy nieruchomości w trakcie budowy, cesja prawa z polisy ubezpieczenia na życie.

Oprocentowanie kredytów mieszkaniowych zawsze oparte jest o stawkę WIBOR (w przypadku kredytów złotówkowych) bądź LIBOR (w przypadku kredytów walutowych). Do podanych wskaźników banki doliczają własną marżę, której wysokość ustalana jest indywidualnie, w zależności od oferty banku.

Kredyt mieszkaniowy to produkt bardzo obszerny, wymagający poświęcenia czasu dla osób zamierzających skredytować zakup nieruchomości. Dokładną i szczegółową ofertę poznamy w oddziałach banków, w których doradca przede wszystkim obliczy na podstawie dochodów naszą zdolność kredytową oraz poinformuje nas o całkowitym koszcie kredytu.

Leave a Reply