Przewłaszczenie częściowe i warunkowe

Kredyty samochodowe są zabezpieczane na różne sposoby. Jednym z nich jest przewłaszczenie częściowe (istnieje jeszcze przewłaszczenie warunkowe, nie mniej jednak w praktyce spotyka się je znacznie rzadziej). Polega ono na tym, że w 49 procentach bank staje się współwłaścicielem kredytowanego pojazdu.

Stosowna informacja na ten temat figuruje w dokumentach – między innymi w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Przewłaszczenie częściowe nie jest zabezpieczeniem tak uciążliwym jak zastaw rejestrowy – z tego przede wszystkim względu, że w krajowym rejestrze zastawów nie jest dokonywany żaden wpis. Auto musi jednak zostać przerejestrowane w wydziale komunikacyjnym. W momencie, kiedy kredyt zostaje spłacony, jedynym właścicielem samochodu staje się  konsument. W trakcie obowiązywania umowy nie może jednak samodzielnie podejmować pewnych decyzji dotyczących auta. Tutaj jest troszkę podobnie tak jak wtedy gdy mamy leasing konsumencki (http://autonakredyt.com.pl/leasing-konsumencki-czy-kredyt-samochodowy/) i bez uzyskania zgody banku nie wchodzi w rachubę sprzedaż pojazdu ani też dokonanie w nim żadnych znaczących zmian o charakterze technicznym (na przykład zamontowanie instalacji gazowej).

Wspomniane na początku przewłaszczenie warunkowe polega natomiast na tym, że jeśli klient spłaca raty bez zastrzeżeń, wówczas w dowodzie rejestracyjnym samochodu nie zostaje umieszczona informacja o tym, że bank jest współwłaścicielem samochodu. Przewłaszczenie interesy banku chroni w ten sposób, że gdy klient przestaje spłacać kredyt, bank przejmuje samochód, sprzedaje go i tak oto odzyskuje pieniądze (dlatego właśnie banki najchętniej kredytują nowe auta).

Leave a Reply